In één oogopslag inzicht in je voorraden (voorraadtelling voor horeca).

Het bijhouden van je inventaris is niemands lievelingswerk: Het kost vaak veel tijd, en er moet rekening gehouden worden met verschillende factoren, wat het ingewikkeld maakt er een duidelijk systeem voor te maken.

Toch levert het super veel op als je je inventarisatie duidelijk en inzichtelijk hebt! Geen overload aan bedorven goederen, geen boze klanten die hun lievelingsgerecht niet kunnen bestellen… Oftewel, een duidelijk overzicht van je voorraden is van groot belang.

Voorraadtelling en waardetoekenning aan bestelde goederen is dus een cruciaal onderdeel voor restaurants en cateringbedrijven. Maar hoe pak je dit aan?

Van belang is niet alleen het bijhouden en tellen van de inventaris, maar ook de behoefte aan goederen bepalen. Hoeveel courgettes gaan er eigenlijk in een week doorheen? Hoeveel banana splits worden er per maand besteld? Als je dit niet doet, en altijd maar bij besteld wanneer een product bijna op is, kan je voor veel narigheid komen te staan. Half uitgevoerde bestellingen, verloren klanten, gefrustreerde medewerkers…

Dit alles kan voorkomen worden door nadat de behoeftebepaling is vastgesteld, voor elk product een vaste aankoopfrequentie te bepalen, natuurlijk rekening houdend met houdbaarheidsdatum, opslagplaats en eventueel verschillende seizoenen (denk aan meer ijsjes verkopen in de zomer).

Zowel bij het bepalen van de aankoopfrequentie, als het bijhouden van de inventaris, helpt onze WebApp Calculatie Restaurant. Een van de functies van deze tool is voorraadtelling: waarbij je in de App makkelijk en overzichtelijk je voorraden kunt bijhouden. De app is zo specifiek dat je zelfs ook het statiegeld in kan voeren en bij kan houden.

In deze tool zie je dus in één oogopslag je inventaris. Geen 10 spreadsheets meer op excel, maar alles bij elkaar op één plek.

Het verbeteren van deze supply management strategie kan leiden tot dramatische verbeteringen in uw winst en zal daarnaast ook je risico’s verlagen.

 

Kan je daar wel wat hulp bij gebruiken? Probeer dan eens onze WebApp uit!

Vlees bereiding